Copyright 2024 - 2019 soubor-radhost.cz

Historie

Kraj pod Javorníkem a pod Radhoštěm byl vždy kulturním centrem celé oblasti. Zvláště divadelní představení se těšila velké oblibě. Hosté trojanovští, frenštátští a rožnovští je navštěvovali v prostorném sále hostince "U Bačů".

 

Právě tyto podmínky přispěly ke vzniku nového souboru. Skupina si dala název Radhošť s podtitulem "Valašský soubor písní a tanců". Byl založen 30.května 1950 a první představení se uskutečnilo v listopadu téhož roku. Soubor předvedl hru z krajové minulosti "Prorok Benátský". Soubor Radhošť se brzy zařadil mezi význačné a známé soubory na Moravě a ve Slezsku.

 

I v dnešní době se Valašský soubor písní a tanců z Trojanovic účastní mnoha vystoupení na soutěžních i nesoutěžních festivalech u nás i v zahraničí. Pořádá také vlastní akce. Mezi nejoblíbenější patří Valašský bál, který se koná vždy první sobotu v únoru, ale také stavění a kázcení máje, vánoční a velikonoční koledování. Vystupuje také na slavnostních akcích pořádaných obcí Trojanovice a městem Frenštát pod Radhoštěm (např. Živý Betlém, májové veselice, dožínky, různá významná výročí).

 

Soubor tvoří mladí i starší členové, kteří se svým nadšením a prací snaží o uchování tanců, písní a vyprávění pro příští pokolení.

 

Důležitým prvkem oblastního folkóru je trojanovský kroj. Při obnově krojů zakládající členové provedli průzkum mezi pamětníky a poté z dochovalých částí a po konzultaci s V. Genserovou, Boh. Četynou a prof. Ant. Strnadlem byla vytvořena konečná podoba kroje.

 

 

Místo vzniku i současného působení souboru je obec Trojanovice, která se rozkládá na rozhraní etnografického regionu Valašska a Lašska, ležící ve stínu památného Radhoště.

Tuto podhorskou obec založili pasekáři, uhlíři, dřevorubci, salašníci a také tkalci.

Pasekám dal obecní zřízení kardinál Ferdinad de Troyer a podle něho dostaly název Troyerovice, později Trojanovice.

 

V roce 1748 se část Pasek připojila k městu Frenštát pod Radhoštěm a ostatní část se změnila v samostatnou obec. Svou samostatnost si Trojanovice uchovaly dodnes.

A právě způsob života a práce obyvatel celého bývalého hukvaldského panství a zvláště Trojanovic se odráží ve veškeré tvorbě souboru Radhošť.