• Ukazujeme tance a písně ze severního valašska

  • Vystupujeme na festivalech u nás i v zahraničí

  • Pořádáme každoročně valašský bál

  • Přijď mezi nás

Copyright 2024 - 2019 soubor-radhost.cz

Aktuálně

 

25.5.2024 - KÁCENÍ MÁJE - Frenštát p.R., bývalá škola na Kopané, 16:00

1.6.2024 - KÁCENÍ MÁJE - Frenštát p.R., náměstí, 9:30

1.6.2024 - KÁCENÍ MÁJE - Velký Javorník, chata na vrcholu, 13:00

Chceš umět tančit jako my?

 

Kdo chce umět tančit a zpívat,
nesmí doma po večerech bývat.
Měl by si vzít tričko, tepláky nebo sukni a cvičky
a každé úterý do zkoušky přijít vždycky.

Kde nás můžete vidět

 

  • tradiční bál v únoru
  • kácení máje v květnu
  • dožínky v srpnu
  • vánočních koledy v prosinci
  • ...anebo přímo na Vaší firemní či soukromé akci

O nás

Valašský soubor písní a tanců má bohatou historii, působí v Trojanovicích od roku 1950. Toto umělecké těleso zpracovává lidové tance, písně a zvyky severního Valašska a jižního Lašska, přesněji ze severního úpatí Radhoště. Tento významný předěl mezi dvěmi zásadními oblastmi je známý svou syntézou valašských a lašských prvků a tím je tato oblast krásná a jedinečná.
 
 

Šmigrust

1.4.2024
 
Rok se s rokem sešel... V pondělí ráno si tradičně ogaři přivstali, vzali malé i velké tatary a vydali se po Trojanovicích a po Frenštátu na další šmigrust. Pořádně obléli a vymrskali cérky, aby byly celý rok zdravé. Za to dostali nějaké ty dobroty a samozřejmě nesmělo chybět malované vajíčko. 
 

Pletení tatarů a barvení velikonočních vajíček

26.3.2024
 
I těsně před Velikonocemi se scházíme ve zkušebně. Tentokrát ale není v plánu tancovat. Je potřeba uplést tatary a nazdobit velikonoční vajíčka. Svátky se blíží a v pondělí musí být připravení ogaři i cérky. 
 
 
 

Slavnostní setkání k 70. výročí založení souboru

Milí členové současní i ti minulí, příznivci souboru, valašských tanců a zpěvů. Jsme rádi, že nám současná situace umožňuje oslavit s vámi všemi jubileum Valašského souboru Radhošť z Trojanovic. Tato událost se správně měla konat v roce loňském, tedy 70 let o založení. Kvůli okolnostem, které všichni známe, musela být tato událost přesunuta do roku 2021 a my jsme velmi rádi, že pro vás můžeme zatančit a zazpívat na živo. Přijďte s námi oslavit narozeniny již tuto sobotu! Malá upoutávka k poslechu.
 
 
 
 

Frenštátské slavnosti 21. 8. 2021

Hotel U Kociána 20. 8. 2021

Přijď mezi nás

 

Neumřela, žije…

 
Rok kulatého jubilea našeho Valašského souboru písní a tanců Radhošť z Trojanovic se naplnil a my slavíme. Určitě ne tak, jak bychom si představovali. Raději bychom byli pěkně v plném sále diváků, v nažehlených krojích a v kruhu našich uměleckých partnerů a tolerantních rodinných příslušníků. Vždyť 70 let jakéhokoli uměleckého souboru je vždycky takový malý zázrak. A pokud se jedná o soubor amatérský, kdy každý člen vkládá do fungování skupiny především významný kus svého osobního života, potom je to nanejvýš vzácná a mimořádná událost.
 
Scénická oslava měla proběhnout na podzim, potom v zimě, a nakonec musela být z důvodů celostátních opatření proti šíření epidemie podruhé odložena. Tanečníci ani hudebníci však neskládají ruce do klína. Celý loňský rok byl ve znamení příprav na oslavy – rekonstruovaly se webové stránky, byla vyrobena výroční trička pro členy souboru, byly zpracovány a vytištěny pozvánky a plakáty. I v takto nejisté době tanečníci zkoušeli, psaly se noty pro hudbu. Všichni doufali, že se oslavy stihnou uskutečnit v jubilejním roce 2020. V této době je však již jasné, že v pořadí třetí, dubnový termín oslav bude muset být opět zrušen a akce bude přesunuta na jiný termín. Naděje neumřela, stále žije. Stejně tak neumřely a stále žijí v mysli členů souboru autentické tance a písně. Jsou v těchto lidech uchovány jako v živých trezorech a čekají na chvíli, kdy opatření poleví a bude možné oslavy uskutečnit. A bude to veliká sláva. Nejen zábava, ale i upřímné poděkování všem minulým generacím, členům i vedoucím, za sedm desítek let aktivní činnosti jedinečné skupiny Valachů ze severní strany Radhoště.
 

 

 

 

Oslavy 70 výročí


„Nezapomeň husle a krpce!“To byl pravidelný pokyn mého otce, dlouholetého vedoucího souboru, když jsem s ním začal uprostřed devadesátých let pravidelně chodit hrávat do cimbálové muziky Valašského souboru Radhošť z Trojanovic. Na židli na malém pódiu v sále rekreačního střediska Pantáta na Horečkách jsem „lovil“ terc vedle zkušených muzikantských matadorů. Tam někde se ze mne stal ten praktický muzikant. V těch dobách se ve mně zažehl plamen, který různou intenzitou hoří dodnes a s přetrvávajícím úžasem ho směle označím jako věčné světlomého života. Ale tenkrát jsem ještě zcela nevnímal, jak mě pohlcuje nadšení a folklórem planoucí srdce těch, kdo kolem mě hráli a tancovali.

Už je tomu 70 let, co se v hospodě U Bačů začala psát historie souboru Radhošť. „Valaši zpod Radhošťa začali psát dějiny uměleckého spolku tanečníků a hudebníků, národopisné skupiny, která šla ve stopách předválečných valašských skupin a jejich valašských slavností. Jistě bylo jejich cílem uchovat pro budoucí generace život trojanovských písní a tanců. Ale vzhledem k dějinným událostem asi málokterý z nich předpokládal, že stojí u zrodu něčeho pro společnost tak hodnotného, a že tato hodnota se bude předávat z generace na generaci celých 70 let.

Souborem od těch dob prošlo velké množství členů a každý svou pílí anadšením pro tuto práci získal mysl a srdce dalších lidí. Tak se v souboru objevovaly celé rodiny, potkali se zde budoucí manželé či bývalí spolužáci. Krásné společenství lidí, kteří se od začátku dodnes věnují udržování místních lidových zvyků. V jejich hlasech žijí písně severního podhůří Radhoště, v jejich nohách pak jedinečné kroky tanců z trojanovských pasek.

Krásu místních lidových tradic si ale nenechával soubor pro sebe a pro místní. Za dobu své činnosti procestoval kus světa. Kromě Národních dožínek, lidových slavností i folklórních přehlídek v Československu a později i v České republice se soubor začal vroce 1985 vydávat do zahraničí. Německá demokratická republika, Bulharsko, Rakousko, Řecko, Itálie, Polsko i Texas v USA – tam všude zůstaly v kronikách nadšené zápisy o vystoupeních souboru Radhošť z Trojanovic. Díky těmto cestám vzniklo také mnoho dlouholetých přátelství mezi hostiteli a členy souboru. Všude soubor oslovoval diváky svými vzorně upravenými kroji, nacvičenými písněmi i tanci a zval je k nám pod hory, do Trojanovic.

Ale všude dobře, doma nejlépe. Tradiční velikonoční zvyky, stavění i kácení máje, dožínky, koledování po dědině i proslulé valašské bály jsou události, kterými často žila obec Trojanovice i nedaleký Frenštát. Ne nadarmo někteří členové po čase opustili soubor Radhošť a na získaných zkušenostech z této skupiny mohli postavit své vlastní folklórní spolky a cimbálové muziky. A jejich úspěch je odrazem lesku těch, kteří je klidovému tanci a klidové písni Trojanovic přivedli.

Sedmdesát let je výročí, které nás může přivést k pocitu, že stejný je i věkový průměr členů souboru. S obrovskou radostí mohu konstatovat, že kdo si tohle myslí, mýlí se. Navzdory době, která nepřeje dobrovolné práci v uměleckých souborech všeho druhu, je daleko od velkoměst, v malé vsi Trojanovice živý folklórní soubo rse staršími i mladými muzikanty a tanečníky. Těleso, které počtem svých členů a vztahem k místním tradicím a kultuře dává trojanovským písním a tancům nesmrtelnost tak, jak to jistě měli v mysli zakládající členové před sedmi desítkami let v hospodě U Bačů. Všem bývalým i současným členům i vedoucím souboru patří za to dík a čest.

Jestli Pán Bůh dá, sejdeme se se souborem Radhošť na tradičních prosincových koledách a po novém roce, první sobotu v únoru se tradičně všichni roztančíme na Valašském bále. 

Mgr. Petr Václav Michna

 


V roce 2020 náš soubor oslavil 70 let od svého založení, což jsme s Vámi všemi chtěli oslavit v říjnu společným posezením u cimbálu, nicméně situace to nedovolila a tak se těšíme na setkání v roce 2021. Datum bude upřeněno.