Nářečí
Počet zobrazených 
Číslo Odkaz Zobrazení
1   Link   Františka Jančíková : Krása mluvy valašského lidu
2014
2   Link   Lužná: Valašské nářečí a jeho ukázky
1983
3   Link   Valašské Meziříčí: Slovník jazyka valašského , slovník, přísloví, strašidla
1894
4   Link   Slovník valašského nářečí, mluvnice, slovník, přísloví, úsloví
1853