60 let souboru Radhošť z Trojanovic PDF Tisk Email

Setkání k 60. výročí založení souboru

Setkání k 60. výročí založení souboru "Radhošť z Trojanovic" se uskutečnilo v hotelu Beskyd, v Trojanovicích, v sobotu 23. října 2010 od 15:00 hodin.

Soubor předvedl tance a zpěvy ze svého repertoáru jako jsou: Pase valach ovce, Na pastvě, Jabka, Seno, Košule, U muziky a zakončil vystoupení zapojením přítomných dětí v tanečním reji.

Souboru za dlouholetou činnost, pod vedením ing. Petra Michny, poděkovali - zástupce obce Trojanovice pan Drahomír Strnadel, který v úvodu zajímavě vyprávěl, kdo jsou Valaši a jak se do našeho kraje dostali. Paní Mgr. Jana Šamánková, jejíž rodiče tento soubor založili, připomněla jeho začátky a poděkovala za udržování lidových tradic, tanců a písniček z okolí Radhoště. Za soubor Sedmikvítek popřál do další činnosti hodně úspěchů pan Mgr. Petr Šamánek, za soubor Javořina z Rožnova se připojila paní Jana Martináková  a krásnou zdravici přednesli i naši přátelé z družebního souboru Mogilanie z Polska.

K tanci pak vyhrávala cimbálová muzika z rožnovského souboru Radhošť, pod vedením Jaromíra Štrunce, který souboru u příležitosti jeho výročí, také přál hodně úspěchů do další činnosti. Štruncova muzika trdičně hrála celá léta na trojanovských valašských bálech.

Sál byl plný návštěvníků a nejeden bývalý člen si na tomto setkání připomněl tance a zazpíval písničky, které sám jako někdejší člen tančil a zpíval.

Soubor hledá nové zájemce a mladé lidi k pokračování v této činnosti.

Chceme i do dalších let pokračovat v tradici valašského souboru Radhošť z Trojanovic, uchovat milé valašské písničky a tance a dále pokračovat v odkazu našich předků.